Bełtowski Geodezja. Nieruchomości.
skontaktuj się z nami:
tel. +48 600 897 162
mail: biuro@lukaszbeltowski.pl

Due dilligence nieruchomości

Firma BEŁTOWSKI Geodezja. Nieruchomości. świadczy usługi związane z doradztwem w zakresie rynku nieruchomości.

Inwestycje na rynku nieruchomości wiążą się z dużą kapitałochłonnością, dlatego zasadnym jest przeprowadzenie szczegółowej analizy planowanej transakcji. W tym celu stosuje się zindywidualizowaną dla każdego typu obiektu procedurę due dilligence nieruchomości, która ma na celu gruntowne rozpoznanie potencjału danej nieruchomości przy uwzględnieniu obszaru ryzyk.

Badanie due dilligence obejmuje analizę sytuacji makroekonomicznej i rynkowej w odniesieniu do planowanej inwestycji, badanie stanu prawnego nieruchomości, aspekty przychodów i kosztów generowanych z nieruchomości, wpływ otoczenie i lokalizacji nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, elementy techniczne dotyczące technologii budowy itp.

Dla naszych Klientów przeprowadzamy analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości przynoszące dochody, wykorzystując przy tym rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji (metoda wartości teraźniejszej netto – NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu – IRR). Analiza uwzględnia perspektywy rynku nieruchomości, możliwości jego rozwoju oraz ryzyka towarzyszącego inwestycjom w nieruchomości.

Stopień trudności zlecenia oraz termin wykonania usługi determinują kwotę wynagrodzenia za zlecenie, które każdorazowo jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Gwarantujemy:  Obiektywizm, rzetelność oraz terminowość wykonywanych usług.